fun88

ĐẠT DOANH THU NHẬN CƯỢC MIỄN PHÍ HÀNG TUẦN

Thành viên không cần đăng ký tham gia khuyến mãi. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên hợp lệ theo thời gian trên.
ĐẠT DOANH THU NHẬN CƯỢC MIỄN PHÍ HÀNG TUẦN Fun 88
TẠI FUN88 E-SPORTS
Thời gian Khuyến mãi: 01/09/2020 (00:00 GMT+8) - 27/09/2020 (23:59 GMT+8)
Áp dụng: Tất cả thành viên Fun88 Việt Nam
Sản phẩm: FUN88 E-sports
Chi tiết giải thưởng:
Thành viên cần đạt doanh thu yêu cầu để nhận thưởng, chi tiết như sau:

Cách thức tham gia:
Thành viên không cần đăng ký tham gia khuyến mãi. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên hợp lệ theo thời gian trên."

Điều khoản và điều kiện:
1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
2. Tất cả cược Hòa sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.7, MY 0 - 0.69, HK < 0.7, INDO ≤ -1.43, US ≤ -143 sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa, Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính cho doanh thu hợp lệ áp dụng cho khuyến mãi này.
3. Fun88 bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế hoặc tạm ngưng, huỷ bỏ khuyến mãi này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
4. Các thành viên có hành vi gian lận sẽ bị huỷ bỏ tham gia khuyến mãi.
5. Thành viên chỉ có thể nhận cược miễn phí một lần duy nhất/tuần.Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.
4.447 Bình luận

Đăng Nhập